Företaget

Xikon är ett förhållandevis nytt företag men har lång erfarenhet inom sina områden. Vi håller en ganska låg profil för att kunna jobba aktivt med säkerhet utan att bli störda av våra "fiender".

Affärside

Det vi erbjuder är specialkometens inom framför allt säkerhet. Vi vill vara spjutspetsen som många företag inte har möjlighet att ha själv. Det finns även fördelar med att vi är ett externt företag när vi till exempel utför intrångsförsök eller säkerhetsanalyser.

Filosofi

Vi på Xikon värnar om frihet och öppenhet. Därför förespråkar vi fri programvara och undviker att låsa in våra kunder i lösningar som de inte har insikt i eller som de kan anlita någon annan för att få hjälp med. Då vi tror på fri programvara stödjer vi ett antal projekt med både vår tid och med donationer.